AlfaCo

Disclaimer | Alfaco

Disclaimer

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Alfaco B.V. van oordeel is dat de informatie een juiste weergave van de stand van zaken is ten tijde van de publicatie op deze website, kan Alfaco B.V. geen garantie geven dat deze informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.

Alfaco B.V. kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op deze website. Hoewel het streven van Alfaco B.V. er op is gericht dat deze website continu toegankelijk is, kan Alfaco B.V. ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat deze website om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is. De website van Alfaco B.V. kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging.

Indien u via deze website naar websites van andere organisaties gaat, wijst Alfaco B.V. u er op dat die andere websites zijn samengesteld door andere organisaties dan Alfaco B.V. , dat Alfaco B.V. niet verantwoordelijk is voor de juistheid en volledigheid van die andere website en dat Alfaco B.V. geen aansprakelijkheid kan aanvaarden voor dergelijke websites.

Alle rechten zijn voorbehouden.

Indien u zich toegang verschaft tot enig deel van deze website, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over onze producten dan kunt u een e-mail sturen. U kunt ons ook tijdens kantooruren bellen.

Alfaco B.V.

Basicweg 11c
3821 BR Amersfoort

Tel. Alfaco B.V.: 033-4556081

E-mail: info@alfaco.nl

Alfaco

"Gespecialiseerd in de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke farma en cosmetica"

Alfaco staat voor Algemeen Farmaceutisch Cosmetisch en is opgericht op 01-04-1993 door de heer P.A.Heijmans. Onder Alfaco B.V vallen producten die een medische en/of cosmetische inslag hebben. 

Contact

Alfaco B.V.
Basicweg 11c
3821 BR Amersfoort

T: 033-4556081
E: info@alfaco.nl

©2019 Alfaco B.V. • info@alfaco.nldisclaimersitemap
hyperventilatiehyperventilatie klachtenhyperventilatie behandeling