AlfaCo

Symptomen van hyperventilatie | Alfaco

Symptomen van hyperventilatie

Wat zijn de symptomen van hyperventilatie?

Wanneer iemand last heeft van benauwdheid, duizeligheid, een benauwd gevoel op de borst, te weinig adem, flauwvallen, een versnelde of onregelmatige hartslag of een dof gevoel in armen en benen, dan kunnen dit symptomen zijn, dat hij last heeft van hyperventilatie. Hyperventilatie kan ontstaan door snel of diep ademhalen. Daardoor ademt iemand teveel koolzuur uit en kan hij last krijgen van de genoemde symptomen van hyperventilatie. Hyperventilatie is, voor zover bekend, onschuldig, maar patiënten kunnen wel erg veel last hebben van de symptomen van hyperventilatie.

Wat kunnen patiënten doen tegen de symptomen van hyperventilatie?

Deze mensen kunnen de vervelende symptomen van hyperventilatie verminderen met de Hyperfree®-cassette. Wanneer iemand de symptomen van hyperventilatie op voelt komen, moet hij in de smalle opening van de kunststof Hyperfree®-cassette ademen. De lucht moet dan door een labyrint aan de binnenzijde de cassette heen, zodat het teveel uitgeademde koolzuur weer ingeademd wordt. Ook zorgt het labyrint in de Hyperfree®-cassette ervoor, dat de ademhaling weer rustig wordt, omdat de patiënt niet te snel kan in- en uitademen. Daarnaast is het voor patiënten verstandig, om rustig te gaan zitten of liggen, wanneer ze de symptomen van hyperventilatie op voelen komen.

Alfaco

"Gespecialiseerd in de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke farma en cosmetica"

Alfaco staat voor Algemeen Farmaceutisch Cosmetisch en is opgericht op 01-04-1993 door de heer P.A.Heijmans. Onder Alfaco B.V vallen producten die een medische en/of cosmetische inslag hebben. 

Contact

Alfaco B.V.
Basicweg 11c
3821 BR Amersfoort

T: 033-4556081
E: info@alfaco.nl

©2020 Alfaco B.V. • info@alfaco.nldisclaimersitemap
hyperventilatiehyperventilatie klachtenhyperventilatie behandeling